Työpaikkaselvitykset

Yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä aloitetaan tekemällä työpaikkaselvitys.
Tämän jälkeen voidaan laatia yrityskohtainen toimintasuunnitelma.
Lisäksi työpaikkaselvityksiä tehdään tarpeen mukaan
esim. muuttuneet työolosuhteet ja vähintään 3-5 vuoden välein.

Ensiapuvalmius

Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuoltohenkilöstö
arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen todettujen vaara- ja haittatekijöiden
perusteella sekä antaa työpaikalle sitä koskevia suosituksia.

Ryhmätoiminta

Työterveyshuolto järjestää ryhmätoimintaa koontikursseina.
Ryhmä voi olla muodostunut esimerkiksi työpaikkakohtaisesti
tai sairaus/oireryhmäkohtaisesti.

Työsuojelu

 

Työpaikalla tulee huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä
työsuojelun yhteistoiminnassa. Työterveyshuolto osallistuu
asiantuntijana työsuojeluyhteistyöhön.

Yritysyhteistyö

Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa
sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja
tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi.

Tervetuloa!

Riistakatu 5, 74100 Iisalmi

 (017) 820 1200

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...