Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutukset

Iisalmen työterveysaseman kouluttajat ovat SPR:n kouluttamia ETK- kouluttajia (ensiavun- ja terveystiedon kouluttajia). Kurssille mahtuu enintään 15 henkilöä. Kurssit järjestetään joko tilaajan omissa tai vuokraamissa tiloissa, tilaaja maksaa tilavuokran. Kahvit ja lounas ovat jokaisen itse maksettavia tai tilaaja voi kustantaa ne halutessaan.

Kurssien hinnat:

 • 880 e + alv (8 h:n hätäensiapukurssi)
 • 1760 e + alv (ensiapukurssi I eli EA1)
 • Iltakurssi (2 x 4 h) 880 e + alv

Kurssien hintaan kuuluvat ensiapukortit suoritetusta kurssista sekä matkakustannukset, niistä ei laskuteta erikseen.

Tilaaja voi laittaa alv:n omiin vähennyksiin. Hoitoalan yritykset eivät maksa alv:a.

 

Hätäensiapukurssi (8 t ) 1op=45 min

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 1. Tajuttomalle annettava ensiapu
 2. Peruselvytys ja defibrilaattorin käyttö
 3. Vierasesine hengitysteissä
 4. Verenkierron häiriötila (sokki)
 5. Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita/painotuksia esimerkiksi työpaikan toiveiden ja tarpeiden mukaan

 

Ensiapukurssi EA 1(16 t )

 

Tavoite: Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

 

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 1. Tajuttomalle annettava ensiapu
 2. Peruselvytys ja defibrilaattorin käyttö
 3. Vierasesine hengitysteissä
 4. Verenkierron häiriötila (sokki)
 5. Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

 

Ensiapukurssi EA 2 (16 t )

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiavun kertaus

 • Peruselvytys: aikuinen, lapsi ja vauva
 • Tajuttomalle annettava ensiapu eri asennoissa
 • Muut hätätilanteet

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä

 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen, siirrot ja kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy

 • Kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityistilanteet (valinnaiset)

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan esimerkiksi matkailijan ensiapua
 • PPE-D-peruskurssi 4 t

EA 2 –kurssille voi osallistua, kun EA 1- kurssin todistus on voimassa

 
 

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...