Ensiapuvalmius

Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuoltohenkilöstö arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen todettujen vaara- ja haittatekijöiden perusteella sekä antaa työpaikalle sitä koskevia suosituksia.

Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toimintasuunnitelman, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa ja pysyvästi tai pidempiaikaisesti kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään työskentelevissä ryhmissä.

Tapaturman vaaran ollessa ilmeinen, kuten esim. usein teollisuudessa, varasto- ja rakennustöissä, metsä- ja maataloustöissä sekä kuljetustyössä suositellaan vähintään yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskentelee alle 10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia  koko henkilöstövahvuudesta.

Ensiavun koulutusohjelmat

Iisalmen Työterveysasema Oy:n järjestämät ensiavun koulutusohjelmat ovat Suomen Punaisen Ristin suosituksen mukaisia ja niitä noudatetaan ensiapukoulutuksessa yleisesti. Ensiapukouluttajallamme on SPR:n hyväksymä ajantasainen pätevyys.

Ensiavun perusohjelmissa keskitytään tunnistamaan ja ehkäisemään tapaturmariskejä sekä kohentamaan ensiaputaitoja. Koulutuksessa otetaan huomioon työpaikan todennäköisimmät vaaratekijät ja hätätilanteet.

EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 • Ensiavun peruskurssi (EA 1, 16 tuntia), hinta 2.400,00 € + alv 24%

 • Ensiavun jatkokurssi (EA 2, 16 tuntia), hinta 2.400,00 € + alv 24%

 • Hätäensiapukurssi (8 tuntia), hinta 1.200,00 € + alv 24%

 • Elvytyskurssi (3 tuntia)

 • Elvytyksen jatkokurssi (8 tuntia)

 • Ensiaputaitojen ylläpitäminen ( 4-8 tuntia)

     Kursseille otetaan 10-15 osallistujaa. Kurssimaksu sisältää todistukset.
Ensiapuvalmius

Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuoltohenkilöstö arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen todettujen vaara- ja haittatekijöiden perusteella sekä antaa työpaikalle sitä koskevia suosituksia.

Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toimintasuunnitelman, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa ja pysyvästi tai pidempiaikaisesti kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään työskentelevissä ryhmissä.

Tapaturman vaaran ollessa ilmeinen, kuten esim. usein teollisuudessa, varasto- ja rakennustöissä, metsä- ja maataloustöissä sekä kuljetustyössä suositellaan vähintään yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskentelee alle 10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia  koko henkilöstövahvuudesta.

Ensiavun koulutusohjelmat

Iisalmen Työterveysasema Oy:n järjestämät ensiavun koulutusohjelmat ovat Suomen Punaisen Ristin suosituksen mukaisia ja niitä noudatetaan ensiapukoulutuksessa yleisesti. Ensiapukouluttajallamme on SPR:n hyväksymä ajantasainen pätevyys.

Ensiavun perusohjelmissa keskitytään tunnistamaan ja ehkäisemään tapaturmariskejä sekä kohentamaan ensiaputaitoja. Koulutuksessa otetaan huomioon työpaikan todennäköisimmät vaaratekijät ja hätätilanteet.

EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 • Ensiavun peruskurssi (EA 1, 16 tuntia), hinta 2.400,00 € + alv 24%

 • Ensiavun jatkokurssi (EA 2, 16 tuntia), hinta 2.400,00 € + alv 24%

 • Hätäensiapukurssi (8 tuntia), hinta 1.200,00 € + alv 24%

 • Elvytyskurssi (3 tuntia)

 • Elvytyksen jatkokurssi (8 tuntia)

 • Ensiaputaitojen ylläpitäminen ( 4-8 tuntia)

     Kursseille otetaan 10-15 osallistujaa. Kurssimaksu sisältää todistukset.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...