Työsuojelu

Työpaikalla tulee huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työsuojelun yhteistoiminnassa. Välittömästi työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä neuvotellaan keskenään sekä käsitellään yhteistoimintaryhmässä työpaikalla. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana työsuojeluyhteistyöhön.

Työterveyshuollon rooli työpaikan riskinarvioinnissa on antaa tietoa vaaroista, kuormituksesta ja altisteista sekä kertoa mitä terveydellisiä seurauksia niihin liittyy. Työterveyshuolto täydentää ja tulkitsee työpaikalla olevaa ja kerättyä tietoa terveysvaaroista sekä arvioi esiintyneiden oireiden ja altistumisen syy-yhteyttä ja laatii näiden havaintojen perusteella toimenpide-ehdotuksia. Työterveyshuolto arvioi yhdessä työsuojelun kanssa työpaikan suojainten käyttöä ja arvioi työn vaarojen ja haittojen merkitystä terveydelle sekä ensiapuvalmiutta.

Työsuojelu

Työpaikalla tulee huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työsuojelun yhteistoiminnassa. Välittömästi työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä neuvotellaan keskenään sekä käsitellään yhteistoimintaryhmässä työpaikalla. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana työsuojeluyhteistyöhön.

Työterveyshuollon rooli työpaikan riskinarvioinnissa on antaa tietoa vaaroista, kuormituksesta ja altisteista sekä kertoa mitä terveydellisiä seurauksia niihin liittyy. Työterveyshuolto täydentää ja tulkitsee työpaikalla olevaa ja kerättyä tietoa terveysvaaroista sekä arvioi esiintyneiden oireiden ja altistumisen syy-yhteyttä ja laatii näiden havaintojen perusteella toimenpide-ehdotuksia. Työterveyshuolto arvioi yhdessä työsuojelun kanssa työpaikan suojainten käyttöä ja arvioi työn vaarojen ja haittojen merkitystä terveydelle sekä ensiapuvalmiutta.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...