Asiantuntijapalvelut

Työfysioterapia

Työfysioterapeutin työ kohdistuu yksilöön, työyhteisöön, työympäristöön ja työhön. Tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä tuottava työyhteisö.

Työfysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä työterveyslääkärin, työterveyshoitajan sekä yrityksen kanssa osallistumalla asiantuntijana toimintasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.
 

Asiantuntija-alueena ovat

•    fyysisen kuormittumisen arviointi työssä
•    kuormittumisen tasaaminen ergonomian keinoin
•    työhön liittyvien rasitusvammojen ja liikuntaelinoireiden ehkäisy ja hoito
•    fyysisen toimintakyvyn edistäminen

 

Työfysioterapeutin työpaikkatoimintaa ovat työpaikan ergonominen suunnittelu, ergonominen erillisselvitys ja ergonomiaohjaus. Yksilökonsultaatioita ovat tuki- ja liikuntaelinoireisen ohjaus, toiminta- ja työkyvyn arviointi sekä liikuntaneuvonta. Fyysisen toimintakyvyn arviointeja ovat polkupyöräergometri, lihaskuntotestit, työn fyysisen kuormituksen mittaus sekä kävelytesti.
Työfysioterapeutin on mahdollista pitää asiantuntijaluentoja ryhmille eri aiheista esimerkiksi nosto/työergonomia, tuki- ja liikuntaelinoireilu sekä liikuntaluentoja.

 

Ravitsemusterapeutin palvelut

Laillistettu ravitsemusterapeutti (Valvira) on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on ravitsemusterapiaan erikoistunut ylempi yliopistokoulutus.

Ravitsemusterapia on yksilöllistä, asiakkaan oman tarpeen mukaista ravitsemusneuvontaa terveyden edistämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Seurantakäynteineen se on motivaatiota herättelevää ja pidemmän aikavälin tukea tarjoavaa ohjausta (esim. ylipainosta johtuvat terveyshaitat kuten tyypin 2 diabetes). Ravitsemusterapiassa asiakas saa ohjeita ruokavalion koostamiseen ruoka-ainetasolla sekä neuvoja ruoka-aineiden hankintaan ja ruoanvalmistukseen. Oikea-aikainen ravitsemusneuvonta voi ehkäistä sairauksia tai tehostaa niiden hoitoa, parantaa työkykyä ja edistää työssäjaksamista.

Tarjoamme yrityksen henkilökunnan tarpeisiin räätälöityjä ravitsemusterapiapalveluja: esimerkiksi ”Hyvää oloa ruuasta” -luento terveyttä edistävistä ruokailutottumuksista yrityksen TYHY-päivään tai usean tapaamisen pienryhmäohjaus keskittyen hyvinvointia tukeviin ruokavalintoihin. Ryhmässä vertaistuen voima motivoi muutoksiin. Ravitsemusterapeutti voi tehdä myös ns. työpaikan ravitsemuskuntokartoituksen, jossa kartoitetaan työpaikan terveellistä syömistä tukevat ja häiritsevät tekijät.

Ravitsemusterapeutin käynnit ovat KELA -korvattavia, kun ravitsemusterapia on mainittu yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa eli tapahtuu suunnitelmallisesti työterveyslääkärin tai -hoitajan tarvearvion pohjalta ollen työkykyä edistävää toimintaa.

 

Työpsykologipalvelut

Työterveyspsykologipalvelut sisältävät ohjaus- ja neuvontakäyntejä yksilöasiakkaille työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä.

Työterveyspsykologi toimii työntekijän tukena jaksamisessa, esimerkiksi elämäntilanteen tai työn muutosvaiheissa. Erilaiset psykologiset tutkimukset, mm. muistitutkimukset ja työkyvyn arviot hoituvat myös työterveyspsykologiemme kautta. Työyhteisöille tarjotaan erilaisissa tilanteissa työyhteisön tilanteen arviointia, selvityksiä ja tähän liittyvää konsultointia, työyhteisöjen tukemista muutos- tai kriisitilanteissa, alustuksia ja koulutuksia ryhmille sekä esimiesten neuvontaa ja ohjausta.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...