Sairaanhoito

Työterveysasemallamme toteutetaan kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa, joka pitää sisällään kaikilla yrityksillä myös sairaanhoitosopimuksen.

Työterveyshuollon sairaanhoito sisältää työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antaman hoidon, mukaan lukien tarvittavat asiakasyrityksen kanssa laaditussa työterveyshuoltosopimuksessa määritellyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi, kun hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä.

Hoitaja voi kirjoittaa sairaslomaa tarpeen vaatiessa 1-3 päivää ellei yrityksen kanssa ole toisin sovittu. Mikäli sairaus jatkuu, asiakas ohjataan työterveyslääkärin vastaanotolle, joka ottaa kantaa työkykyyn.

Hoitajan sairausvastaanotto ajanvarauksella.

Työtapaturmat

Työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat luokitellaan työtapaturmiksi. Tapaturman hoitoon liittyvien kustannusten korvausvelvollisuus on työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöllä.

Akuutit työtapaturmat hoidetaan päivystyksenä, tarvittaessa asiakas ohjataan erikoissairaanhoitoon. Työterveyslääkäri laatii vastaanottokäynnin yhteydessä työtapaturmasta E-lausunnon vakuutusyhtiölle.

Työtapaturmissa työntekijän tulee toimittaa vakuutustodistus työterveysasemalle.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...