Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistävää toimintaa ja ne perustuvat työpaikkaselvityksissä esille tulleisiin terveysriskeihin.

Työterveystarkastukset tehdään kaikille uusille työntekijöille, työolosuhteiden oleellisesti muuttuessa tai työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä eriystä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.

Tarkastuksessa laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma, jota käytetään yhteistyön ja seurannan välineenä. Terveystarkastuksista laaditaan ryhmätason yhteenvetoja.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...