Työkyvyn hallinta

Terve ja työkykyinen henkilöstö on yrityksen ja sen työntekijöiden etu.
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki ovat työnantajan,
työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään
henkilöstön työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä.

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja
työterveyttä edistävää toimintaa, jotka perustuvat
työpaikkaselvityksissä esille tulleisiin terveysriskeihin.

Asiantuntijapalvelut

Työfysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä työterveyslääkärin,
työterveyshoitajan sekä yrityksen kanssa osallistumalla asiantuntijana
työkyvyn hallintaan, toimintasuunnitelman tekemiseen sekä sen
toteuttamiseen. Iisalmen Työterveysasema Oy:llä on myös mahdollista
käyttää asiantuntijoina työpsykologia ja ravitsemusterapeuttia sekä
sosiaalialan ammattihenkilöä.

Sairaanhoito

Työterveyshuollon sairaanhoito sisältää työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan
antaman hoidon sisältäen asiakasyrityksen kanssa laaditussa
työterveyshuoltosopimuksessa määritellyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.
Lisäksi työterveyshuoltopainotteiseen sairaanhoitoon sisältyy erikoislääkäreiden
konsultaatiot työkyvyn tukemiseksi ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi, jolloin
hoitovastuu säilyy yrityksen nimetyllä työterveyslääkärillä.

Laboratorio

Laboratorion tavoitteena on tuottaa kliinisesti ja taloudellisesti
laadukkaita laboratoriopalveluita asiakaslähtöisesti.

Iisalmen Työterveysasema Oy

Luuniemenkatu 3 A, 74100 Iisalmi

avoinna ma-pe klo 7-15.

Puhelinvaihteemme  (017) 820 1200 auki ma-pe klo 7-15.

Tervetuloa!

 

Katso kartta ja yhteystiedot

Ota yhteyttä...